Stanisław Chodorowski

Stanisław Chodorowski

Przewodniczący Rady Fundacji
  • st.chodorowski@gmail.com
  • Siechnice

Stanisław Chodorowski

Koordynator w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie zajmuje się rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.  Wspiera codziennie pracę około 200 placówek oświatowych we Wrocławiu.

Ukończył studia na kierunku – politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk politycznych. Studiował również prawo, administrację oraz zarządzanie i inżynierię produkcji.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jeszcze podczas studiów – pracując w lokalnych gazetach z regionu Powiatu Wołowskiego, Wrocławia i Legnicy.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w jednej z największych kancelarii
odszkodowawczych na terenie kraju. Wykonując obowiązki referenta prawnego prowadził sprawy z zakresu prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Następnie pracował w spółkach kapitałowych pełniąc funkcję asystenta i sekretarza zarządu.