Paweł Czarny

Paweł Czarny

Prezes Zarządu
  • kontakt@drogawprzyszlosc.pl
  • Wołów

Paweł Czarny

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Inżynieria Lądowa – Budowa Dróg i Lotnisk), Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – Budowa Mostów) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Zarządzanie Firmą – Instrumentarium współczesnego menedżera).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu (obecnie DSDiK we Wrocławiu) – Wydział Mostów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu – Wydział Realizacji Inwestycji Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AOW A8, spółce Strabag – Autostradowa Obwodnica Wrocławia AOW A8 – obiekty mostowe oraz budowa mostu przez Wisłę w Toruniu.

Obecnie pracuje w  Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei.