Izabela Bek-Kaczkowska

Izabela Bek-Kaczkowska

Członek Rady Fundacji
  • Pawłoszewo

Izabela Bek-Kaczkowska

Jestem osobą mocno zaangażowaną w sprawy społeczne. Od wielu lat działam na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie sportu jeździeckiego dzieci i młodzieży. Od 2006 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

W latach 2011-2015 byłam prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Podczas pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM w Wołowie, zorganizowałam m.in. w latach 2011-2015 nieodpłatny odbiór azbestu dla mieszkańców Gminy Wołów oraz szereg akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wołów.

Obecnie zajmuję się doradztwem z zakresu praw osób niepełnosprawnych a także w formie wolontariatu pomagam pozyskiwać środki unijne na zadania związane m.in. z edukacją, sportem oraz rehabilitacją.